www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Klatovské katakomby

Jsou stavbou roku 2011

23. 09. 2012

Projekt Klatovské katakomby 2010 je „Stavbou roku Plzeňského kraje 2011“

Projekt Klatovské katakomby 2010 je Stavbou roku Plzeňského kraje v kategorii „rekonstrukce budov.“

Tisková zpráva ROP Jihozápad zdůrazňuje: Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2011 získal projekt za celkově nově komponované uspořádání krypty Jezuitského kostela. Předmětem projektu Klatovské katakomby bylo vybudování moderní a atraktivní expozice v památkově a stavebně obnovených prostorách krypty Jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. Toto řešení dává úplně novou dimenzi prohlídkové trasy v rámci širšího turistického okruhu barokních Klatov – katakomby, kostel sv. Ignáce, spojovací krček (prampouch), jezuitská kolej. Velmi citlivě je provedeno samotné architektonické řešení včetně interiéru s unikátní obnovou původních technických systémů. „ Byla tak revitalizována památka evropského významu při zachování piety a vážnosti místa, “ uvedl Ivo Grüner, předseda Regionální rady. Investorem projektu byl Klatovské katakomby, o. s. Celkové náklady na vybudování expozice dosáhly 23,5 mil. Kč. Na projekt, který čeká finanční ukončení, ROP Jihozápad přislíbil částku ve výši téměř 20 mil. Kč.

Starosta Klatov a místopředseda sdružení Klatovské katakomby Mgr. Rudolf Salvetr dodává:

Každé město má své dominanty, díky nimž si místní obyvatelé vytvářejí pevné pouto k místu, kde žijí. Zároveň předávají svá poselství z generace na generaci a stávají se tak prostředníkem mezi minulostí a současností.

Nejinak je tomu i v Klatovech. Vždyť Černou věž nedočkavě vyhlížejí Klatované při svých návratech od nepaměti. Z jejích ochozů věžní strážili bezpečí a klidný spánek lidí hluboko pod nimi. I dnes, kdy věžní nahradily důmyslné a všudypřítomné zabezpečovací systémy se majestátně vypíná nad střechami historického městského centra. Co dům, to kus historie města, lidských osudů na celý román. Skutečnou perlu mezi místními památkami však nalezneme pod barokním Jezuitským kostelem. Ve vzájemné propojených rozlehlých prostorách již po staletí ‚navždy odpočívají‘ představitelé Jezuitského řádu i jejich donátoři. Nešetrné stavební zákroky a chátrání důmyslného ventilačního systému vedlo téměř k nevratné devastaci odkazu věků. Díky vzájemné spolupráci města s farnosti v rámci sdružení Klatovské katakomby se podařilo připravit projekt a získat na něj finance z evropských dotačních titulů. Díky tomu se podařilo nejen zachránit unikátní historické dědictví, ale s přispěním renomovaných badatelů zároveň vytvořit i vysoce kvalitní muzejní a vzdělávací expozici. Mimořádně zajímavým stavebním prvkem je pak znovuobnovení ‚prampouchu‘ dle návrhu Evy Jiřičné, jenž kdysi sloužil studentům jako přechod mezi kolejí a kostelem. Dnes se stal bezesporu právě jedním z těch symbolických pojítek mezi historií a současností.

Ing. Václav Chroust, Klatovské katakomby, o. s.

2012-StavbaRoku2011

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019