www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Podlimitní veřejná zakázka

NabídkaProjekt: Klatovské katakomby – obnova expozice

mpmr-mas

Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 55. výzvy „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
(2. výzva MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky)“, projekt „Klatovské katakomby – obnova expozice“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006543.


Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019