www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Podlimitní veřejná zakázka

NabídkaLogo EU
Logo MPMR

Projekt: Klatovské katakomby – obnova expozice

Klatovské katakomby, z.s. podaly v září 2017 žádost o dotaci na projekt„Klatovské katakomby – obnova expozice“do 2. výzvy MAS Pošumaví ve vazbě na 55. výzvu IROP – Kulturní památky.

Žádost o dotaci byla schválena v červenci 2018.

 Předmětem projektuje revitalizace současné expozice v prostoru katakomb (krypt pod Jezuitským kostelem), které byly opraveny a nově zpřístupněny v rámci předchozího projektu Klatovské katakomby 2010. Projekt řeší v I. etapě hlavně vznik ucelené části expozice věnované barokní hudbě. Dále zahrnuje obnovu současné AV techniky v celých katakombách a vznik audiovizuální expozice v zatím nepřístupných prostorách. Součástí prací jsou také stavební úpravy zdiva poškozeného vzlínajícím vlhkem.

 

Realizace celého projektu je plánována na rok 2019, ukončení do 28.06.2019.

Celkové výdaje projektu (vč. DPH) jsou 2.902.766,00 Kč, z toho výše poskytnuté dotace je ve výši 2.757.627,00 Kč.

Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 55. výzvy „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD 

(2. výzva MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky)“, projekt „Klatovské katakomby – obnova expozice“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006543.


Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019