květen–září:
9.00–18.00

říjen–duben
všední dny: 11.00–16.30
víkendy a svátky: 9.00–17.00

Okruh I. Katakomby

Okruh II. Jezuitský kostel

Okruh IV. Arciděkanský kostel

Kdy probíhají komentované prohlídky?