www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Fotogalerie z nové expozice

NabídkaPokračovat k fotografiím »

Virtuální prohlídka

Vážení návštěvníci,
dovolte mi, abych Vás přivítal na virtuální prohlídce klatovských katakomb.

Přicházíte do krypt pod jezuitským kostelem, kterým již více než sto let v Klatovech říkáme „katakomby“, byť katakombami v pravém slova smyslu nejsou.

Přicházíte do míst, kde jsme pro Vás připravili expozici vyprávějící o životě v barokních Klatovech, který významným způsobem ovlivnili jezuité.

Pozvali k nám výtečné architekty, sochaře a malíře a vystavěli tu komplex budov, jímž vévodí kostel, kolej, gymnázium.

Klatovské gymnázium patřilo v baroku k největším gymnáziím u nás. Průměrný počet studentů, kteří denně usedali do jeho lavic, byl vysoký – 310 studentů byl průměr zjištěný na počátku 18.století. Datum jeho založení – 1636 – činí z Klatov jedno z prvních měst s gymnaziální tradicí v Čechách na Moravě a ve Slezsku.

Do krypt pod svým kostelem jezuité pohřbívali své spolubratry, dobrodince, lidi významné i nevýznamné. Unikátní procedura z jejich těl udělala „mumie“.

Nová expozice vznikla jako projekt občanského sdružení Klatovské katakomby ve spolupráci s Městem Klatovy, místní římskokatolickou farností, českými jezuity, plzeňským biskupstvím a byla podpořena dotací z evropských fondů.

Náš dík patří všem jejím autorům, za všechny mi dovolte jmenovat paní Doc. Ivanu Čornejovou, Csc., a pana Ing. Jana Červenáka.

Berte, prosím, tuto virtuální prohlídku, již pro Vás připravil svými krásnými fotografiemi Karel Nováček jako pozvánku do Klatov a do katakomb.

Ing. Václav Chroust
předseda občanského sdružení
Klatovské katakomby

Virtuální prohlídka katakomb

 

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019