www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

(Klatovy)

Absolvoval FF UK (historie-germanistika-hudební věda) a Akademii staré hudby na Filozofické fakultě MU v Brně. Od roku 2003 působí na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni jako odborný asistent v oboru hudební dějiny a hudební regionalistika. Je spoluautorem kolektivní historické monografie Klatovy (2010), kam přispěl kapitolou o dějinách města v předbělohorském století. Jeho hlavním badatelským zaměřením však jsou hudební dějiny regionu jihozápadních Čech v 17. a 18. století se zaměřením na Klatovy. Výsledkem výzkumu hudebního života klatovské jezuitské koleje je monografie Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 17. a 18. století (2011). Pozornost věnuje také hudebním dějinám Plzně. Jeho text mapující plzeňské hudební dění do roku 1800 bude součástí připravovaného prvního dílu Dějin města Plzně. V poslední době se zaměřuje na výzkum hudebního provozu plzeňského františkánského konventu, mariánského kůru v Přešticích a dalších regionálních hudebních center. Výsledky své badatelské činnosti prezentuje také formou obnovených premiér znovuobjevených kompozic.

Své regionální hudební výzkumy uplatňuje také jako interpret. Od roku 1995 působí jako varhaník u sv. Ignáce v Klatovech. Poučenou interpretaci hry na varhany a cembalo studoval u R. Huga (2009–2010), H. Frankeho (2011), M. Knoblochové (2012-2016) a B.M. Willi (2016). Od roku 1996 vede komorní sbor Kolegium pro duchovní hudbu, jenž se zaměřuje právě na provádění skladeb z regionálních archivů. V této oblasti spolupracuje také s komorním orchestrem Katedry hudební kultury FPE ZČU v Plzni Consortium musicum, jehož je od roku 2004 uměleckým vedoucím. Kolegium pro duchovní hudbu je od samého počátku (2007) hlavním realizátorem hudebního programu projektu Barokní jezuitské Klatovy, jehož je Aschenbrenner také hudebním dramaturgem.

Aschenbrenner je činný také v oblasti organizace hudebního života. Od roku 2007 je organizátorem a dramaturgem Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“, působí také jako předseda západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů. Od roku 2013 spolupracuje s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 (linie Baroko). Ve spolupráci s bavorskými partnery spoluorganizoval českou část mezinárodního hudebního festivalu EUROPAMUSICALE-Musica Sacra.

Herec Miroslav Částek

Činoherní, filmový a televizní herec, průkopník a hlavně představitel Divadla jednoho herce.

Po absolvování Divadelní fakulty JAMU v Brně získal angažmá na činoherní scéně brněnského divadla, v pražském divadla E. F. Buriana, v pražské poetické Vinárně Viola. Od roku 1968 se věnuje formě divadla jednoho herce. Ta mu poskytla možnost uplatnit – na rozdíl od ansámblového divadla – svůj názor na dané dílo i na dění ve společnosti. Nešlo tedy o pouhou hereckou exhibici, ale vždy o výpověď herce člověka.

V roce 1991 se stal terciářem řádu kazatelů – Dominikánů – a od té doby se věnuje výhradně duchovním pořadům, které uvádí v sakrálních prostředích i mimo ně.

Viděli i krajané v Chicagu, New Yorku a Torontu. Miroslav Gabriel Částek uvedl od roku 1968 během své 46leté působnosti 56 pořadů s více než 4 000 vystoupeními.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019