www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Hudební spolupráce

NabídkaKolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Komorní smíšený sbor Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy byl založen v únoru roku 1996 z iniciativy hudebních nadšenců a vysokoškolských studentů Štěpána Špáda a Víta Aschenbrennera. Soubor, pracující od samého počátku pod vedením klatovského varhaníka a tehdy ještě studenta Hudební vědy na FFUK v Praze V. Aschenbrennera, se postupně profiloval v těleso se specifickou dramaturgií, která vyplňovala prostor mezi ostatními klatovskými sborovými tělesy. Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, a to od středověku až po dvacáté století, zvláštní péče nicméně byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata se zdejším regionem. Jako základní pramenný zdroj slouží zejména sbírka starých hudebnin klatovského děkanského kostela, deponovaná v současné době ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech a částečně také další regionální pramenné komplexy hudebnin. Vedoucí souboru při její exploataci využívá také výsledků své dlouhodobé badatelské činnosti, orientované právě na problematiku hudebních dějin Klatov a okolí v 17. a 18. století. Jako další dlouhodobý dramaturgický cíl si pak soubor vytýčil postupně seznamovat klatovské hudbymilovné publikum s významnými liturgickými kompozicemi předních světových skladatelů (jako jsou například Mozartova Krönungsmesse, Requiem, Dvořákova Mše D dur, Te Deum aj.). Kolegium pro duchovní hudbu je také od roku 2007 hlavním organizátorem každoročně pořádaného Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“, jenž probíhá v česko-bavorském pohraničí.

Kolegium pro duchovní hudbu

O tom, že mladý soubor si během první dekády své existence nalezl v klatovském kulturním životě své místo, svědčí nejen jeho v současné době již stálé publikum, ale také opakované úspěšné zájezdy s českou hudbou do zahraničí (nizozemský Heemskerk, německý Zwiesel aj.) a od roku 2005 také organizování rozsáhlých a interpretačně i organizačně náročných dramaturgických počinů. V roce 2005 to například byly světová premiéra kantáty Credo mrtvých od Leopolda Eugena Měchury či dramaturgicky objevný koncertní projekt k 320. výročí klatovského mariánského zázraku nazvaný „Bohorodička Krví se Potící“; roku 2006 pak soubor opakovaně provedl monumentální Missu Sancti Henrici od Heinricha Ignaze Franze Bibera, psanou ve stylu tzv. kolosálního baroka a provedením Requiem W. A. Mozarta připomněl 215. výročí úmrtí skladatele.

Sbormistr Vít Aschenbrenner

V roce 2007 se soubor výraznou měrou podílel na projektu Musica sacra bohemica, organizovaného v rámci Landesausstellung Bayern-Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft v bavorském Zwieselu. Krom Biberovy Missa Sancti Henrici zde s úspěchem provedl zejména Dvořákovu mši D dur, op. 86. Významným počinem bylo také provedeníMissy e-mollAntona Brucknera v rámci Festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“ v roce 2009, na němž soubor spolupracoval s bavorským sborem NovAntica pod vedením Stefana Urlbauera.

Dosavadním dramaturgickým vrcholem posledních let působení souboru pak byla léta 2010 a 2011. V roce 2010 Kolegium významnou měrou přispělo k hudebnímu doprovodu oslav 750. výročí založení města, zejména opětovným koncertním provedením MěchurovaCreda mrtvých. Důkazem interpretačních kvalit souboru bylo i zařazení tohoto koncertu do programu prestižního Mezinárodního festivalu komorní hudby pořádaného městem Klatovy. V roce 2011 oslavil soubor a shodou okolností i jím pořádaný festival duchovní hudby 15. výročí svojí existence. Společně s pražskými sbory Laetitia a RadHost provedl na festivalových koncertech Te Deum Antonína Dvořáka a v obnovených premiérách Te Deum Justina Heinricha Knechta z klatovského hudebního archivu a symfonický Žalm 47 klatovského rodáka Josefa Kličky.

Kolegium dlouhodobě spolupracuje se studenty a absolventy plzeňské Katedry hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Soubor či jeho část také pravidelně vystupuje při koncertech duchovní hudby či při významných liturgických slavnostech v některých lokalitách západních Čech (Plzeň, Bor, Velká Hleďsebe, Tachov, Chudenice, Přeštice, Chlistov aj.)

Kolegium spolupracuje se sdružením Klatovské katakomby již od roku 2006, od roku 2007 je každoročním hostem projektu Barokní jezuitské Klatovy, kde kompletně zajišťuje hudební doprovod. V listopadu roku 2011 pak byla Kolegiu svěřena hudební složka slavnostního otevření nové expozice katakomb. Díky této dlouhotrvající spolupráci mohl soubor realizovat četná v současné době nepříliš provozovaná díla, některá dokonce v obnovených premiérách. V rámci Barokních jezuitských Klatov tak zazněla četná requiem od autorů žijících v 17. a 18. století (Kaiserrequiem Johanna Josepha Fuxe (2007 a 2008), Missa pro defunctis Adama Václava Michny z Otradovic (2009) a Requiem in f con terza minore Heinricha Ignaze Franze von Bibera v letech 2010 a 2011), stejně jako rozličná ne příliš provozovaná zhudebnění mešního ordinária (raná Missa brevis la minore Františka Xavera Brixiho (2007), dvousborová Missa primi toni octo vocum Stefana Bernardiho (2008), dále Missa Sancti Venceslai A. V. Michny (2009) či Missa in C Franze Josepha Aumanna (2010), mezi díla známá pak patří Krönungsmesse Wolfganga Amadea Mozarta, provedení v loňském roce (2011). Slavnostní otevření nové expozice katakomb vloni v listopadu přivítalo Kolegium úspěšným provedením Mozartovy velkoryse komponované Dominicus-Messe. Významným hudebním počinem v rámci tradice Barokních jezuitských Klatov bylo provedení Brixiho zhudebnění cyklu nešporních žalmů Vesperae Solennes de Confessore, pocházejícího z hudebního archivu klatovské jezuitské koleje. Skladba zde zazněla v roce 2007 v obnovené premiéře.

V roce 2013 během Barokních jezuitských Klatov kolegium doprovodí sobotní requiem hudbou Johanna Michaela Haydna a při nedělní mši sv. pak zazní čtyřhlasá mše Claudia Monteverdiho.

Vít Aschenbrenner

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019