www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Partneři

NabídkaMěstská knihovna Klatovy

Počátky klatovského knihovnictví spadají do období rozmachu národní kultury po pádu Bachova absolutismu. V roce 1859 rozhodlo dvacet předních klatovských občanů o zřízení městské veřejné knihovny, která byla umístěna do jedné místnosti na radnici. Její činnost však postupně zanikla. V roce 1898 byla knihovna za podpory akademického spolku Úhlava znovu obnovena.

Schodiště městské knihovnyV březnu 1921 byla zásluhou řídícího učitele Josefa Aima jako první v celé České republice otevřena v Klatovech samostatná dětská čítárna. Zprávy o dobré a prospěšné práci Aimovy dětské čítárny se rychle šířily. Její fotografie se objevily i na výstavě soudobé kultury v Brně v roce 1928. Čítárna reprezentovala i na výstavě v Praze a na pedagogické mezinárodní výstavě v Ženevě v roce 1929.

Postupem doby se práce knihovníků profesionalizovala. Vytvořila se pevná organizační struktura. Od počátku 50. let převzala knihovna metodickou péči nad ostatními knihovnami regionu.

Dalším mezníkem v systému knihovnictví, ke kterému došlo v roce 1993, bylo převedení knihovny pod správu města.

V roce 1999 se knihovna přestěhovala do opravené bývalé jezuitské koleje a navázala na úspěšnou minulost některými zcela novými formami. Vzniklo hudební oddělení, oddělení pro nevidomé a slabozraké, regionální oddělení a rozvinula se činnost antikvariátu. Kompletně automatizovaný provoz využívá program Clavius, který umožňuje komunikaci s uživateli, kteří si mohou vyhledávat a rezervovat knihy, sledovat své čtenářské konto nebo si prodlužovat dobu výpůjček. Připojením na internet došlo k propojení s katalogy jiných knihoven.

Čítárna knihovnyPro veřejnost knihovna pořádá pravidelné besedy s různou tématikou. Každoročně vyhlašuje soutěž Literární Šumava, do které se přihlašují amatérští tvůrci z celé ČR. Stala se i pořadatelem i spolupořadatelem odborných konferencí. Dětské oddělení organizuje akce pro malé i větší čtenáře během celého školního roku.

Stránky knihovny: www.knih-kt.cz

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019