www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Příspěvky

P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ

Představení publikace Barokní jezuitské Klatovy

V rámci představování na  rozmanitou  činnost  klatovských  jezuitů  ve  prospěch  obyvatel  Klatov  i  jejich  širého  okolí  v kraji  Plzeňském,  Prácheňském  a  v sousedním  Bavorsku.  Tovaryšstvo  Ježíšovo  věrno  svému  poslání  tak  jako  na  mnoha  dalších  místech  i  zde  vycházelo  vstříc  všem  vrstvám  společnosti  službou  v oblasti  duchovního  života,  vzdělání  a  výchovy.  Přednáška  poukáže  na  působení  jezuitů  v kněžské  službě  (udílení ve  víře,  výpomoc  v duchovní  správě),  v pedagogické  a  výchovně-vzdělávací  oblasti  (gymnázium,  seminář,  do  značné  míry  i  mariánské  družiny),  v sociálním  apoštolátu  (skutky  tělesného  i  duševního  milosrdenství,  pomoc  sociálně  slabším,  péče  o  potřebné,  výchova  ke  kvalitnímu  mravnímu  životu),  v panství a s tím spojená péče o poddané).

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná CBE

Kdy je staré nové a nové staré

Sobotní odpoledne 28. 4. 2012 bude na Barokních jezuitských Klatovech 2012 věnováno paní Evě Jiřičné, architektce světového jména, která se svým ateliérem projektovala pro Klatovy spojovací můstek mezi jezuitskou kolejí a kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce.

Eva JiřičnáEva Jiřičná nejprve vystoupí s přednáškou Kdy je staré nové a nové staré (14.00) ve společenském sále Městské knihovny v Klatovech, na níž naváže beseda s účastníky. Přibližně v 15.30 pak slavnostně, společně se starostou města Rudolf Salvetrem, plzeňským biskupem Františkem Radkovským, provinciálem českých jezuitů Františkem Hylmarem a předsedou sdružení Klatovské katakomby Václavem Chroustem, otevře nový prampouch a symbolicky tak zahájí novou turistickou sezonu v klatovských katakombách.

Dílu paní Evy Jiřičné bude věnována prezentace, která bude instalována v chodbě jezuitské koleje (u prampouchu), kterou připravuje klatovský sochař pan Václav Fiala ve spolupráci s atelierem AI Design.

 

Zajímavé odkazy:

Z tisku o prampouchu:

Fotogalerii klatovského prampouchu najdete zde.

Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph. D.

Život klatovské jezuitské komunity.

Přednáška nejprve stručně připomene základní informace o podobě a struktuře jezuitské řádové komunity a zdůrazní specifika klatovské komunity. Seznámí s prostorem řádového domu z hlediska jeho funkcí a využití. V hlavní části pak posluchačům přiblíží všední život koleje, zejména pak rozložení denních činností, průběh kalendářního i církevního roku. Stranou nezůstane ani způsob stravování a odívání.

Závěrečná část přednášky bude věnována konkrétním případům prožívání řeholního života, jak je známe z klatovského domu. Zastavíme se u osudů místních rodáků bratří Sexstetterů či Vojtěcha Pubce. Zamyslíme se na kariérou schopného učitele rétoriky Jana Wildeho, který několik let vedl klatovské gymnázium. Zastavíme se nad těžkostmi, které potkaly zdejší rektory po požáru 1689. Pokusíme se zjistit důvody, které přivedly Rudolfa Wydru až do domácího vězení za zdmi klatovské koleje.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019