www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Pozvánka na koncert barokní hudby do jezuitského refektáře.

16. 08. 2016

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych se jménem z. s. Klatovské katakomby připojil k pozvánce na koncert barokní hudby v refektáři jezuitské koleje, který se zde uskuteční v pátek dne 19. 8. od 19.30, organizují jej, mimo jiné i s podporou z. s. Klatovské katakomby, Consortium musicum a Kolegium pro duchovní hudbu. Těším se na zajímavý hudební zážitek.

Rozsáhlých prostorů bývalé jezuitské koleje již po mnoho let využívá Městská knihovna Klatovy, Městský ústav sociálních služeb, některé odbory města Klatovy​, a to i díky tomu, že se městu podařilo získat a na postupnou opravu koleje dát významné finanční prostředky v řádu desítek milionů korun.

Jezuitský refektář je nejvýznamnějím sálem jezuitské koleje, který ještě opraven nebyl. V posledních pěti letech se město Klatovy pokusilo dvakrát, neúspěšně, získat dotaci na jeho rekonstrukci. V této chvíli probíhají práce na třetím pokusu: podaří-li se dotaci získat, vznikne zde komunitní centrum, v němž budou probíhat společenské a kulturní akce, ale též výukové a sociálně -poradenské aktivity. Sál bude doplněn odpovídajícím zázemím.

Vítáme proto akci, která v letošním roce již podruhé zve návštěvníky do jezuitského refektáře, byť je refektář ve stavebním stavu, který se nám nelíbí a který rozhodně chceme změnit.

Ostatně i mladí architekti, kteří zde v červnu prezentovali své pohledy na město Klatovy, téměř jednohlasně hovořili o geniu loci tohoto místa a o touze obnovit jeho bývalý tvar a půvab.

Věřím, že barokní hudba, která tu v minulosti nejednou zněla, přispěje symbolicky ​ke zdaru našeho úsilí.

Věřím, že se tu zanedlouho opět setkáme a že sál bude zářit ve své původní kráse.

Přeji Vám hezký den.

Václav Chroust

 

 

refektar_pozvanka

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019