www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

První ohlédnutí za BJK 2016

25. 04. 2016

Když něco velmi dobře běží deset let, je to nepochybně důvod k oslavě a k malému ohlédnutí. Nicméně desátý ročník Barokních jezuitských Klatov byl sám o sobě plný tolika vynikajících vystoupení a emotivních zážitků, že lze spíše konstatovat stále stoupající úroveň a kvalitu celého projektu.

Jen asi málokdo by se už dopředu netěšil, pokud si v programu přečte jméno P. Miroslava Herolda. Páteční vystoupení s tématem spolužití jezuitů a dominikánů v Klatovech bylo vhodně kombinováno s nedělním setkáním členů obou řádů v moderované diskusi přímo v katakombách. To navíc jednoznačně ukázalo i možné cesty do budoucna. Tedy kombinace historické konference s velmi podnětnými emotivními debatami na aktuální společenská témata. Nikdo, kdo v nedělním podvečeru do krypty pod jezuitským kostelem přišel, rozhodně nelitoval. Lze jen vyslovit přání, aby bylo takových diskutujících osobností v Klatovech stále více.

Stejně tak bychom jistě rádi znovu potkali v našem městě i dr. Pavla Zavadila, který v páteční přednášce poutavě nastínil strasti českých jezuitů při misijních činnostech na druhém konci světa. Naproti tomu „domácí“ dr. Vít Aschenbrenner přiblížil strasti historika hudby při pátrání po osudech významného klatovského hudebního skladatele Jana Flaschky. Jeho requiem ve fantastickém podání Kolegia pro duchovní hudbu jsme pak mohli vyslechnout v sobotním podvečeru.

Sobotní dopoledne bylo ve společenské stále městské knihovny věnováno baroknímu kazatelství. Přednášející z různých vědních oborů přednesli variaci příspěvků, přičemž na posluchače nepochybně velmi zapůsobil dr. Miloš Sládek svým svérázným, ale o to přitažlivějším stylem přednášky, reflektující mimo jiné osobnost klatovského barokního děkana a jeho kázání na rozloučenou s městem.

Nicméně nesmírně důležitý je i pohled do budoucnosti. Kdo by si před 10 let představil, že v Klatovech bude stát nějaký Pavilon skla. O proběhlém víkendu se, troufám si říci, stal pevnou součástí projektu Barokní jezuitské Klatovy. Jezuitský kostel jím ze své podstaty samozřejmě byl, je a bude. Nicméně na konci sobotního programu v knihovně jsme slyšeli o velké naději, kterou má jeho fasáda a nádherné interiéry. Pokud vše dobře dopadne, obojí a mnohé další se v následujících letech dočká opravy.

Lukáš Kopecký

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019