www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Barokní jezuitské Klatovy 2016

NabídkaZpět

Nově objevené dílo klatovského barokního skladatele Jana Václava Flašky zazní během výročních Barokních jezuitských Klatov

Barokní jezuitské Klatovy 2016

18. 03. 2016

Kolegium pro duchovní hudbu přispívá svými hudebními produkcemi k většímu lesku Barokních jezuitských Klatov již celé desetiletí. Uměleckého vedoucího tohoto klatovského sboru Víta Aschenbrennera jsme se zeptali, co Kolegium chystá k výročnímu 10. ročníku Barokních jezuitských Klatov v letošním roce.

Již desátým rokem účinkuje Vaše těleso na Barokních jezuitských Klatovech s neotřelou dramaturgií. Jaké skladby jste si připravili letos?

Pro letošní rok jsme nachystali skutečný objev. V minulém roce jsme objevili rukopis Reqviem ex Dis od Jana Václava Flašky(1708–1783), který v letech 1740-1783 působil jako regenschori klatovského farního kostela. Flaška je tak dosud jediným známým klatovským skladatelem z období baroka a jeho requiem je jeho dosud jedinou objevenou skladbou. Flaškova hudba byla přitom ve své době a v našem regionu vnímána velmi pozitivně, neboť rukopis tohoto requiem se dochoval na kůru přeštického kostela. Klatovy se tak řadí k několika málo místům našeho regionu, v nichž je pro období baroka doložena kompoziční činnost.

bjk2016-hudba

Cesta této skladby od starého rukopisu až na pulty dnešních hudebníků jistě nebyla jednoduchá…

To máte pravdu. Dnešní hudebníci a zpěváci až na výjimky nejsou schopni číst dobové rukopisy a dešifrovat staré hudební klíče. Zároveň je také třeba opravit písařské chyby a nedostatky a ty lze nejsnadněji objevit až na základě partitury. Tu však staří hudebníci nepotřebovali a proto ji ani nepsali. Bylo tedy nutné skladbu nejprve opsat do notového software, v nově sestavené partituře opravit chyby a nakonec vytvořit party pro zpěváky a hudebníky.

Kdy a kde si budeme moci tuto staronovou skladbu poslechnout?

Obnovenou premiéru chystáme ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum na sobotu 23. dubna od 17 hodin v jezuitském kostele. Skladba bude provedena v rámci tradiční zádušní bohoslužby za všechny zesnulé obyvatele a mecenáše klatovské jezuitské koleje v rámci Barokních jezuitských Klatov. Pro Klatovy a jeho hudební dění to bude událost prvořadého významu. Jsme vděčni Klatovským katakombám, že nám toto slavné provedení umožnily. Protože však nechceme nic ponechat náhodě, týden před tímto provedením zrealizují Kolegium a Consortium ve spolupráci s Magistrátem města Plzeň a Plzeňským krajem jakousi „předpremiéru v kostele v Liticích, aby pak při klatovské zádušní mši mohlo Flaškovo Requiem vyznít ve vší své barokní nádheře.

To bude jistě zajímavé. A nezbývá než se zeptat – jaké akce chystáte do budoucna?

Jen v souvislosti s letošním jubileem Barokních jezuitských Klatov jich bude požehnaně. Ještě v neděli 24. dubna provedeme při slavnostní mši Missu Sancti Blasii, ZWV 22 nejznámějšího českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky, který také působil v jezuitských službách. Náš soubor bude účinkovat o Barokní svatojánské noci v refektáři jezuitské koleje, kde provedeme Brixiho nešpory ze zdejšího jezuitského archivu. Ještě jednou pak přijde ke slovu J.V. Flaška. Jeho requiem se stane součástí profilové nahrávky klatovského a jezuitského repertoáru 18. století, jež Klatovské katakomby chystají k pátému výročí otevření nové expozice pod jezuitským kostelem. Náš soubor však v Klatovech vystoupí s obnovenými premiérami také v rámci jubilejního koncertu 20. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald 11. června, pozváni jsme také na festival Haydnovy hudební slavnosti. Ale to by bylo na další a delší povídání.

Děkuji Vám za rozhovor a těším se na setkání na Barokních jezuitských Klatovech.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019