www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Barokní jezuitské Klatovy 2015

NabídkaZpět

Němečtí hosté z Ackermann-Gemeinde na BJK 2015

Reflexe letošních BJK od Šárky Lesné

28. 04. 2015

Letošní devátý ročník Barokních jezuitských Klatov se opět velmi vydařil. Tématem tentokrát byly literatura, umění, věda a víra. Kromě našich odborníků, jako jsou profesor Royt, doktor Svatoš, docentka Čornejová a další, zde tentokrát přednášeli také dva němečtí profesoři z řezenské univerzity.

ackermannGemeinde.pngÚčast těchto přednášejících nám zprostředkovala řezenská pobočka německé křesťanské společnosti Ackermann-Gemeinde, s níž naše město a zdejší farnost navázaly spolupráci při setkáních v roce 2014.

Na Barokní jezuitské Klatovy přijeli členové řezenské organizace AG, Jean Ritzke-Rutherford, Karl Ritzke, Else Gruß a s nimi profesoři řezenské univerzity, fyzikální chemik Bernhard Dick a Klaus Unterburger z teologické fakulty. Oba tito přednášející vystoupili v sobotu dopoledne. Své příspěvky proslovili v němčině, posluchači měli k dispozici vytištěný český překlad, a tak mohl každý přednášku dobře sledovat. Následná diskuse, chvílemi velmi živá, byla tlumočena.

Posluchači ocenili jasný a dynamický způsob, jakým oba němečtí hosté přednesli své příspěvky – oni zas příznivě vnímali pozornost a účast publika. Téma profesora Unterburgera, Vztah vědce Gottfrieda Wilhelma Leibnitze a jezuitů (zejména účastníků misie v Číně), obohatilo naše vědění o schopnostech a úspěších členů řádu nejen v oblasti přírodních věd. Přednáška profesora Dicka o induktivní logice podle Thomase Bayese se svým exaktním zaměřením zpočátku zdála neobvyklá, ale díky přehlednému a názornému vysvětlení (a také díky možnosti dodatečně si text znovu přečíst a zamyslet se nad ním) vzbudila pozornost a radost ze zjištění "aha, tomu přece jen rozumím!" .

Naši hosté ocenili krásné prostředí klatovské městské knihovny, výbornou organizaci a srdečné přijetí ze strany organizátorů i publika.

foto2.jpg

Zástupci AG a oba řezenští profesoři se samozřejmě zúčastnili slavnostního večera, pořádaného tradičně pro hosty a spolupracovníky Barokních jezuitských Klatov v hotelu Ennius. Všechny zde mile překvapili svým projevem proneseným zčásti německy a zčásti krásnou (ne pouze nazpaměť naučenou!) češtinou.

Po skončení přednášek si němečtí hosté prohlédli naše katakomby, zúčastnili se sobotního rekviem i nedělní mše – obě tyto mše celebrovali přítomní jezuité a hudbou doprovodila klatovská hudební tělesa: soubor Šumavan a Kolegium pro duchovní hudbu. Hudební doprovod zvýraznil slavnostnost obou mší a hosté jím byli nadšeni, zejména profesor Dick, který sám také působí v chrámovém sboru.

V neděli odpoledne naši němečtí přátelé odjížděli s ujištěním, že k nám zavítají nejpozději v červenci o pouti a že se těší na další společné akce. My si přejeme totéž a budeme se o to snažit.

Šárka Lesná

Ostatní jazykové mutace novinky:

Velikost textu: K K K

Aktuálně

Barokní jezuitské Klatovy 2019

Barokní jezuitské Klatovy 2019


Katakomby přístupné zdarma

Barokní jezuitské Klatovy 2019


Barokní anonym

Barokní jezuitské Klatovy 2019


více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019