www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Barokní jezuitské Klatovy 2015

NabídkaZpět

Němečtí hosté z Ackermann-Gemeinde na BJK 2015

Reflexe letošních BJK od Šárky Lesné

28. 04. 2015

Letošní devátý ročník Barokních jezuitských Klatov se opět velmi vydařil. Tématem tentokrát byly literatura, umění, věda a víra. Kromě našich odborníků, jako jsou profesor Royt, doktor Svatoš, docentka Čornejová a další, zde tentokrát přednášeli také dva němečtí profesoři z řezenské univerzity.

ackermannGemeinde.pngÚčast těchto přednášejících nám zprostředkovala řezenská pobočka německé křesťanské společnosti Ackermann-Gemeinde, s níž naše město a zdejší farnost navázaly spolupráci při setkáních v roce 2014.

Na Barokní jezuitské Klatovy přijeli členové řezenské organizace AG, Jean Ritzke-Rutherford, Karl Ritzke, Else Gruß a s nimi profesoři řezenské univerzity, fyzikální chemik Bernhard Dick a Klaus Unterburger z teologické fakulty. Oba tito přednášející vystoupili v sobotu dopoledne. Své příspěvky proslovili v němčině, posluchači měli k dispozici vytištěný český překlad, a tak mohl každý přednášku dobře sledovat. Následná diskuse, chvílemi velmi živá, byla tlumočena.

Posluchači ocenili jasný a dynamický způsob, jakým oba němečtí hosté přednesli své příspěvky – oni zas příznivě vnímali pozornost a účast publika. Téma profesora Unterburgera, Vztah vědce Gottfrieda Wilhelma Leibnitze a jezuitů (zejména účastníků misie v Číně), obohatilo naše vědění o schopnostech a úspěších členů řádu nejen v oblasti přírodních věd. Přednáška profesora Dicka o induktivní logice podle Thomase Bayese se svým exaktním zaměřením zpočátku zdála neobvyklá, ale díky přehlednému a názornému vysvětlení (a také díky možnosti dodatečně si text znovu přečíst a zamyslet se nad ním) vzbudila pozornost a radost ze zjištění "aha, tomu přece jen rozumím!" .

Naši hosté ocenili krásné prostředí klatovské městské knihovny, výbornou organizaci a srdečné přijetí ze strany organizátorů i publika.

foto2.jpg

Zástupci AG a oba řezenští profesoři se samozřejmě zúčastnili slavnostního večera, pořádaného tradičně pro hosty a spolupracovníky Barokních jezuitských Klatov v hotelu Ennius. Všechny zde mile překvapili svým projevem proneseným zčásti německy a zčásti krásnou (ne pouze nazpaměť naučenou!) češtinou.

Po skončení přednášek si němečtí hosté prohlédli naše katakomby, zúčastnili se sobotního rekviem i nedělní mše – obě tyto mše celebrovali přítomní jezuité a hudbou doprovodila klatovská hudební tělesa: soubor Šumavan a Kolegium pro duchovní hudbu. Hudební doprovod zvýraznil slavnostnost obou mší a hosté jím byli nadšeni, zejména profesor Dick, který sám také působí v chrámovém sboru.

V neděli odpoledne naši němečtí přátelé odjížděli s ujištěním, že k nám zavítají nejpozději v červenci o pouti a že se těší na další společné akce. My si přejeme totéž a budeme se o to snažit.

Šárka Lesná

Ostatní jazykové mutace novinky:

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019