www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Barokní jezuitské Klatovy 2015

NabídkaZpět

Barokní jezuitské Klatovy začaly kráčet k 10. výročí

Reflexe letošních BJK od Lukáše Kopeckého

28. 04. 2015

foto1.jpgVíra, věda a literatura v 17. a 18. století, to bylo téma právě skončeného ročníku Barokních jezuitských Klatov, který do města karafiátů znovu přilákal velké množství osobností univerzitního světa i vědecké sféry nejen z Čech, ale také z Bavorska.

Po všechny tři dny jsme prožívali silné okamžiky vědeckých diskusí vedených v češtině i němčině, duchovní ztišení, zamyšlení nad činy našich předků. To vše nesené jednoduchou a přitom tak těžko se v současném světě prosazující myšlenkou: šíření dobra a poctivé práce.

Jak ve svém sobotním zamyšlení uvedla paní docentka Ivana Čornejová, Klatovy se v posledních deseti letech opravdu staly centrem výzkumu baroka v českých dějinách a zároveň místem, kde se rok co rok diskutuje o významu jezuitů nejen pro tehdejší české království, ale celý svět.

A jistě i páni profesoři z Regensburgu a přátelé z Ackermann–Gemeinde mohou v Bavorsku hovořit o dobrém díle, které se s Boží pomocí daří konat.

Rok 2016 před námi otevírá důležitá výročí. Dá-li Bůh, budou se Barokní jezuitské Klatovy konat již podesáté, což si jistě zaslouží zvýšenou pozornost. Kulatá výročí smrti sv. Ignáce z Loyoly (1556), příchod jezuitů do Čech (1556) a jejich zakotvení v Klatovech (1636) pak následujícímu roku v kontextu jezuitských dějin dodávají exkluzivní lesk.

Pan magistr Ondřej Koupil nás ve svém pátečním příspěvku informoval o vznikající antologii textů z tzv. Svatováclavské bible, na jejímž vzniku se na přelomu 17. a 18. století podíleli jezuité. Jejími inspirátory a finančními donátory byli pražští arcibiskupové. A oba dva se silným vztahem k městu Klatovy. Zatímco Matouš Sobek z Bílenberka neúspěšně usiloval o vznik klatovského biskupství, jeho nástupce na stolci svatého Vojtěcha Jan Bedřich z Valdštejna se stal silným ctitelem Panny Marie Klatovské.

Jak v sobotu naznačil profesor Jan Royt, i tento okamžik klatovských dějin bychom měli silně vnímat. Cesta k jubilejním desátým BJK vede i přes červencové 330. výročí mariánského zázraku.

Lukáš Kopecký

Velikost textu: K K K

Aktuálně

Barokní jezuitské Klatovy 2019

Barokní jezuitské Klatovy 2019


Katakomby přístupné zdarma

Barokní jezuitské Klatovy 2019


Barokní anonym

Barokní jezuitské Klatovy 2019


více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019