www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Čtvrté výročí znovuotevření

Oslavy výročí revitalizace KK

23. 11. 2015

26. listopadu si v Klatovech připomeneme již 4. výročí od znovuotevření klatovských katakomb. Ty v roce 2011 prodělaly významnou rekonstrukci. Byly sjednoceny původní prostory krypt pod jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv, Ignáce. V nich byla, poprvé v historii, zpřístupněna expozice pojednávající o barokních jezuitských Klatovech. Tu ročně navštěvuje okolo 40 tisíc návštěvníků – např. v letošním roce dorazil 40.500 návštěvník již koncem září.

Významným projektem, který realizuje spolek Klatovské katakomby, jenž o tuto památku od roku 2006 pečuje, jsou Barokní jezuitské Klatovy. Unikátní program, zahrnující historické konference, barokní requiem i mše svaté věnované památce lidí pohřbených v katakombách, zdůrazňuje základní poslání spolku: pečovat o tuto památku a zároveň ji propagovat.

Sbornik2015Koncem dubna letošního roku proběhl již 9. ročník programu. Při příležitosti výročí znovuotevření katakomb bude 26.11 představen nový sborník historických prací „ Víra, věda a literatura v 17. a 18. st.“ obsahující příspěvky z letošní historické konference. Sborník je vydáván v rámci edice „Klatovy v prostoru a čase“ podporované městem Klatovy. Stejně tak bude představen i dokument televize FILMPRO výstižně nazvaný „Barokní jezuitské Klatovy 2015.“ Jak sborník, tak dokument požehná bývalý provinciál českých jezuitů František Hylmar.

„Konference i sborník jsou doklady výjimečného úsilí a programu, který si našel místo v bádání o českém baroku,“ říká Ivana Čornejová, česká historička zaměřující své úsilí na období 17. a 18. st. – tj. pověstnou dobu „temna.“ Že „doba nebyla zdaleka tak temná a že navzdory válkám, epidemiím i živelním pohromám v ní žili lidé hodní obdivu, lidé, kteří by byli inspirací i dnes, dokazují příspěvky přednášejících na naší konferenci “ dodává Václav Chroust, předseda spolku Klatovské katakomby a hlavní organizátor projektu Barokní jezuitské Klatovy. „ A protože jde o texty zajímavé, jsme rádi, že je můžeme díky podpoře města Klatovy vtělit do sborníku, který z konference vychází.“

„Nesporným obohacením projektu je i filmový dokument připravený ve spolupráci s místní televizí FILMPRO. Zachycuje nejen jednotlivé části programu, ale i atmosféru Barokních jezuitských Klatov“, říká starosta města Rudolf Salvetr.

Sborník i dokument budou pro zájemce k dispozici od 27. 11. v klatovských katakombách, v místním informačním centru a budou samozřejmě i součástí fondu Městské knihovny Klatovy.

Návštěvnost památky je i po čtyřech letech úctyhodná

I po čtyřech létech od svého otevření je nová expozice klatovských katakomb hojně navštěvována. Do konce října ji shlédlo více než 43 tisíc lidí. Více návštěvníků přišlo jen na hrad Rábí a na hrad Velhartice. Oběma hradům a jejich kastelánům upřímně gratulujeme ke skvělé návštěvnosti.

Tabulka a graf: Návštěvnost klatovských katakomb v roce 2015

Měsíc Návštěvníci
leden 744
únor 1063
březen 1367
duben 2305
květen 4614
červen 4943
červenec 10635
srpen 10886
září 3945
říjen 2619
Celkem 43121

Navstevnost 2015a

Velikost textu: K K K

Aktuálně

Barokní jezuitské Klatovy 2019

Barokní jezuitské Klatovy 2019


Katakomby přístupné zdarma

Barokní jezuitské Klatovy 2019


Barokní anonym

Barokní jezuitské Klatovy 2019


více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019