www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Hudební stránká BJK 2015

Informace o sobotním rekviem a nedělní slavnostní mši sv.

23. 04. 2015

Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé klatovských katakomb,

součástí letošních Barokních jezuitských Klatovy jsou dva hudební svátky. Sobotní Requiem in A a 15 Heinricha Ignaze Franze von Biber v podání Smíšeného pěveckého sboru Šumavan a nedělní mše svatá, kterou doprovodí Kolegium pro duchovní hudbu dílem Františka Ferdinanda Kosmy Schmalfuse Missa ex D.

Requiem

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce Klatovy, 25. dubna 2015, 17.00 hod.

Hudební složku sobotní bohoslužby má na starosti klatovský sbor Šumavan s doprovodným orchestrem. Pod vedením sbormistra Jaroslava Pletichy provede Requiem in A Heinricha Ignaze Franze von Bibera. Rozsáhlá skladba pro orchestr, šestihlasý smíšený sbor a šest sólistů rozšíří řadu Biberových skladeb, které mohli klatované slyšet nejen při BJK. Zde alespoň odkaz na nahrávku:

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644–1704): Requiem in A à 15

 

 


Slavnostní nedělní bohoslužba

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce Klatovy, 26. dubna 2015, 10.00 hod.

Franz Ferdinand Kosmas Schmalfus (1730–1811): Missa ex D (novodobá premiéra)

ve spolupráci s plzeňským komorním orchestrem Consortium musicum.

Schmalfus-partituraZdroj textu i obrázku: Stránky Kolegia

Missa ex D pro čtyřhlasý vokální soubor složený ze sólistů (solo) a ripienistů (tutti), dvoje housle, dvě clariny in D a varhanní continuo je dílem mladého augustiniána Františka (Franze) Ferdinanda Kosmy Schmalfuse (1730–1811). Schmalfus ji patrně zkomponoval v necelých pětadvaceti letech patrně během svého pobytu ve Skocích u Žlutic, kde působil v letech 1754–1757. O hudebním školení či působení tohoto řeholníka, jenž měl později zastávat funkci augustiniánského provinciála či rektora pražské univerzity, prozatím není nic známo, notový materiál objevený před nedávnem muzikologem Milanem Černým v Teplicích je zatím jediným dokladem Schmalfusovy hudební činnosti.

Opis Schmalfusovy mše si opatřili jezuitští seminaristé v Chomutově počátkem roku 1755 – na jednom z partů je datace 6. ledna 1755. Není vyloučeno, že mše byla v chomutovském jezuitském kostele provedena již na Tři krále 1755. Tento pramen představuje dosud jediný známý přímý doklad hudebního repertoáru chomutovského semináře a doplňuje tak dosavadní torzovité znalosti o zdejším hudebním provozu, jež zveřejnil Timotheus Fassl v roce 1931.

O jezuitských seminaristech je známo, že si vždy dokázali opatřit kvalitní soudobou hudbu, kterou využívali k prezentaci řádu navenek. Schmalfusova mše není výjimkou. Ze spartace hudebního pramene provedené Kolegiem pro duchovní hudbu vyplývá, že Schmalfus ve svém raném věku disponoval velmi solidními kompozičními základy a tato kompozice rozhodně nebyla jeho prvotinou. Velmi suverénním způsobem zachází s melodikou, jeho harmonická mluva je značně nápaditá, dokáže dokonale zvukově vytěžit doprovodný instrumentální ansámbl. Poněkud těžkopádněji a monotónněji působí pouze polyfonní části mše, avšak není vyloučeno, že Schmalfus záměrně usiloval o klasicistní výraz záměrně kontrastující s místy až caldarovsky lehkou hudební mluvou ostatních sborových i ariózních částí.

Není vyloučeno, že chomutovští seminaristé si mši opatřili také proto, že celé skladbě v hojné míře vévodí zvuk vysokých clarin, což pro mladé seminární trubače představovalo vítanou příležitost blýsknout se svým pověstným uměním. Tento detail však nevypovídá o chomutovském hudebním životě, ale je také nepřímým dokladem hudební úrovně na figurálním kůru kostela ve Skocích v polovině 18. století.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

Barokní jezuitské Klatovy 2019

Barokní jezuitské Klatovy 2019


Katakomby přístupné zdarma

Barokní jezuitské Klatovy 2019


Barokní anonym

Barokní jezuitské Klatovy 2019


více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019