www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Rozhovor

se starostou města a místopředsedou sdružení KK

08. 10. 2012

Pane starosto, projekt obnovy a záchrany katakomb je nejen dokončen, ale též doúčtován. Ohlédnete-li se zpět, jak byste projekt a katakomby zhodnotil?

2012-rozhovor-RS.jpgPři letmém pohledu zpět je realizace projektu jako příběh s plynule navazujícím dějem. Od chvíle, kdy nám odborníci jednoznačně sdělili, že pokud nenastane urychlená shoda s církví jako vlastníkem objektu jezuitského kostela, tak unikátní klatovskou památku již nepůjde zachránit, až po dnešní stav katakomb. Jejich konečnou podobu jsme si na počátku příprav projektu neuměli dost dobře ani představit. Vznikala postupně díky zápalu členů sdružení Klatovské katakomby. Důležitým momentem pak bylo přijetí rozhodnutí, že katakomby by měly být nejen zachráněny, ale měly by být rozšířeny o expozici se vzdělávací funkcí. Rozhodující roli v tom sehrál pan předseda Ing. Václav Chroust. Podařilo se mu sestavit tým našich nejlepších vědeckých pracovníků, kteří se jezuitským obdobím velmi detailně zabývají.

Cesta ke slavnostnímu znovuotevření však přímočará nebyla. Často připomínala houpačku, kdy jsme se několikrát vraceli na samotný začátek. O to více mne těší, že všichni, kdo se na realizaci rekonstrukce katakomb podíleli, se nenechali odradit. Výsledek jejich úsilí mohou nejlépe posoudit návštěvníci. Soudě dle jejich ohlasů to nebylo úsilí zbytečné.

Co bylo na projektu nejtěžší a naopak co Vás na něm nejvíce těšilo?

Při přípravě projektu jsme velmi dobře věděli, že sdružení Klatovské katakomby nikdy nebude disponovat dostatečným objemem vlastních finančních prostředků na jeho realizaci. Museli jsme jít tudíž cestou žádosti o evropské spolufinancování.

Dlouhé měsíce jsme čekali na rozhodnutí, zda bude naše projektová žádost vyhodnocena jako úspěšná. Radost nám pak záhy zhatily nekonečné průtahy s podpisem smlouvy až po konečný verdikt, že všechny podané projekty do "ROP Jihozápad" budou znovu přebodovány, aby se předešlo případným podezřením o manipulaci s projekty, jako jsme toho byli svědky v jiných krajích. Odklady a nejistota byly opravdu nepříjemné.

Velkým zadostiučiněním však bylo, že po přebodování novými a zcela nezávislými hodnotiteli si náš projekt v porovnání s ostatními výrazně polepšil a konečně jsme mohli zahájit práce na jeho realizaci.

2012-rozhovor-RS_2.jpgOd otevření koncem listopadu minulého roku do konce září tohoto roku katakomby navštívilo více než 45 tis. návštěvníků. Jste spokojen?

Počet návštěvníků převyšuje moje osobní očekávání. Přece jen dvě sezóny byly katakomby téměř zcela nepřístupné a turista zvyklý dnes na určitý standard služeb si velmi rychle hledá jiný cíl svých cest za poznáním. Doufal jsem, že se nám podaří oslovit alespoň takové množství návštěvníků jako před zahájením prací. Dnes, po necelém roce provozu, je již o deset tisíc návštěvníků vyšší a těším se na závěr roku, kdy budeme vědět, jak úspěšní jsme v porovnání s dalšími hojně navštěvovanými památkami v Plzeňském kraji. Ty nejznámější jako hrady Rábí či Kašperk mívají návštěvnost přes padesát tisíc lidí. Nejde mi však o pouhou statistiku. Návštěvnost je pro mne důležitá především z pohledu Klatov. Místní drobní podnikatelé ve službách alespoň zčásti navázaných na turistický ruch tak mají šanci oslovit větší množství turistů. Věřím, že se jim to podaří, protože umí poskytovat služby velmi kvalitní.

Karel Viták

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019