www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

O financích projektu Klatovské katakomby 2010

Zpráva předsedy o. s. KK Václava Chrousta

23. 11. 2012

Vážené dámy, vážení pánové, milí Klatované, příznivci klatovských katakomb, dovolte mi, abych vás informoval o tom, že v průběhu září byla dokončena kontrola závěrečného vyúčtování projektu „Klatovské katakomby 2010.“ Kontrolu, podrobně a pečlivě, provedly pracovnice poskytovatele dotace ROP Jihozápad. Výsledkem je doplacení druhé částky dotace ve výši 14 915 tis. Kč.

kk2010_2012_pametni-kniha.jpg
Zobrazit list z pamětní knihy

Znamená to, že projekt záchrany a obnovy klatovských katakomb je ukončen i z hlediska finančního, když věcně a organizačně byl vlastně ukončen slavnostním otevřením katakomb 26. 11. 2011.

Tehdy jsme za účasti mnoha vzácných hostů a široké veřejnosti (návštěva o prvním víkendu, v němž byly katakomby znovuotevřeny, dosáhla 5,5 tis. lidí, což je pravděpodobně neopakovatelné číslo) symbolicky odstartovali další fázi existence nových katakomb – jejím smyslem je, při zachování piety a duchovního rozměru místa, provozovat katakomby jako historickou a kulturní památku, připomínající nepominutelnou část naší minulosti a též jako významný turistický cíl regionu. Zdá se, že se „katakombám v této roli zatím daří“, neboť před koncem září letošního roku jsme přivítali již 45 tisíc návštěvníků.

Ale vraťme se k vyúčtování projektu. Rekonstrukce katakomb a vytvoření nové expozice stálo celkem 23 186 tis. Kč. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ROP Jihozápad) uhradila 17 326 tis. Kč, z vlastních zdrojů jsme zaplatili zbylých 5 859 tis. Kč. Součástí vlastních zdrojů byl i příspěvek města Klatovy. Mimo to jsme uhradili 827 tis. Kč na úrocích za investiční úvěr od ČSOB, a. s. Vzhledem k tomu, že dotace refinancuje výdaje projektu (tj. následně uhradí to, co my jsme uhradili dodavatelům), bylo nutné tento úvěr získat, aby mohl být projekt vůbec realizován.

Koncem září jsme – díky doúčtování dotace – mohli splatit celý úvěr, takže k datu 1. 10. 2012 nemá o. s. Klatovské katakomby žádný investiční úvěr. Mohli jsme tak městu Klatovy a místní římskokatolické farnosti (tj. ručitelům úvěru) předat oznámení banky o tom, že úvěr je cele splacen a že tudíž končí i ručení, které oni sdružení Klatovské katakomby poskytli.

Sluší se oběma partnerům, městu Klatovy i farnosti, ještě jednou poděkovat za podporu, kterou katakombám dali. Bez určité odvahy, rozhodnosti, ale zároveň i rozumné úvahy představitelů města a církve by projektu nebylo a ti, kteří jej vytvořili (mám na mysli zejména architekty, historiky, restaurátory – vedené panem Ing. Červenákem a Doc. Čornejovou), by ani nedostali příležitost projekt realizovat. Naše díky tedy patří starostovi města Mgr. Rudolfu Salvetrovi, plzeňskému biskupovi Mons. Františku Radkovskému a klatovskému faráři P. Antonínu Bachanovi, kteří po celou dobu pevně stáli za projektem a katakombami samými. A nejen to – s nasazením a zájmem jej pomáhali tvořit.

Ing. Václav Chroust, předseda o. s. Klatovské katakomby

kk2010_2012.jpg

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019