www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Aktuálně

NabídkaZpět

Rozhovor se Zdeňkou Buršíkovou

rozhovor s ředitelkou Městské knihovny v Klatovech

25. 04. 2008

 

Paní ředitelko, v minulém roce se ve Vašem nádherném společenském sále uskutečnila historická konference projektu Barokní jezuitské Klatovy. Jak na ni vzpomínáte Vy dnes?

Tato akce se přiřadila k těm, na které se opravdu nezapomíná a je dobře, že bude mít v letošním roce své pokračování. Přednášky, které zazněly na sympoziu budou dalším smysluplným příspěvkem do vznikajícího panoramatu českého baroka. Období, které se dlouho označovalo hlavně jako období temna. Přitom v této době vznikaly nádherné umělecké skvosty, skvělá architektura. Jezuitský řád byl ve své době nositelem vzdělanosti. Mezi jezuity bylo mnoho vynikajících učitelů a vědců.

Jak se Vám pracuje v prostorech bývalé jezuitské koleje? Cítíte tu jakési jezuitské genius loci anebo je desetiletí vojenské správy zcela překryla?

Prostředí bývalé jezuitské koleje, upravené pro knihovnické potřeby i služby, láká nejen svým citlivě, půvabně a reprezentativně upraveným interiérem, ale přímo dýchá geniem loci těch let, v nichž proslavený barokní historiograf a učenec Bohuslav Balbín z Orličné trávil svůj klatovský azyl i exil.
Rozhodnutí zrekonstruovat západní křídlo bývalé jezuitské koleje pro potřeby Městské knihovny v Klatovech bylo velmi šťastné a prozíravé. Denně se o tom přesvědčujeme. Ožila tak významná kulturní památka, která může opět sloužit kulturním a vzdělávacím potřebám široké veřejnosti.
Knihovna má bezbariérový přístup. Pobyt čtenářům i návštěvníkům zpříjemňují velkorysé prostory, které usnadňují výběr knih, umožňují samostudium odborné literatury i krátké pozastavení se nad knihou.

Na jaké další akce mohou Klatované do své krásné Městské knihovny přijít?

Chtěla bych připomenout nově otevřenou studovnu II, určenou především sociálně a zdravotně znevýhodněným skupinám občanů, zrakově handicapovaným, lidem s vadami sluchu, seniorům, ale i ostatním zájemcům o výuku jazyků, relaxační cvičení apod. Knihovna nabízí nejen rozsáhlý knihovní fond, který v sobě zahrnuje více než 140 tis. knih, 104 exemplářů časopisů, téměř 8 tis. audiovizuálních dokumentů, ale také pravidelně pořádá besedy, přednášky, odborné semináře a také konference, které svým významem přesahují rámec regionu (více na www.knih-kt.cz).
Od roku 2005 knihovna pořádá pravidelné výstavy sochařského umění. Jedná se o pětiletý projekt s mezinárodní účastí „Sochy do barokní niky“, jehož autorem je klatovský rodák, sochař a výtvarník Václav Fiala. Projekt hledá odpovědi na otázky jak obstojí současná díla v barokním výklenku. Zda současný umělec dokáže ještě dnes začlenit vlastní dílo do takového prostoru.
Ve dnech 24. a 25. dubna 2008 pořádá Městská knihovna Klatovy spolu s katedrou českého jazyka a literatury PF ZČU Plzeň sympozium „V ráji realistickém“, které je věnované Karlu Klostermannovi a realismu v české literatuře.
Koncem září bude knihovna spolupořadatelem besedy spojené s výstavou k výročí narození spisovatele a nakladatele Václava Matěje Krameria.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019