www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

Základní informace

NabídkaProhlídkový okruh III. – Arciděkanský kostel

červen, září:
o sobotách, nedělích a svátcích: ve 13.00 a 15.00,

červenec–srpen:
každý den: ve 13.00 a 15.00.Od 1. července 2015 otevírají Klatovské katakomby další prohlídkový okruh. Během roku 2014 proběhla velká rekonstrukce střechy poutního kostela Narození Panny Marie (arciděkanský kostel) spojená též s kompletní opravou elektroinstalace a také se zpřístupnění jedné z empor a především krypty kostela, která dosud byla veřejnosti prakticky neznámá.

Rok 2015 je ve znamení 330. výročí mariánského zázraku, kdy se v roce 1685 začala z obrazu Panny Marie linout krev. 8. červenec toho roku se stal významným dějinným momentem královského města Klatovy. Zázračný obraz je umístěn právě v arciděkanském kostele a každoročně se k němu koná významná mariánská pouť. Stejně tak tomu bude i letos ve dnech 11. a 12. července.

Prohlídkový okruh arciděkanský kostel začíná v katakombách, průvodce provede návštěvníky přes klatovské náměstí Křížovou ulicí až k arciděkanskému kostelu. Cestou se zmíní o místě, kde stával rodný dům Václava Matěje Krameria, jehož rodiny měl mnoho společného i s kostelem.

V rámci prohlídky zavede návštěvníky nejen do kostela, kde jim poutavě přiblíží dějiny stavby a historii zázračného obrazu (spojeného se severoitalským městem Re), ale především na levou emporu, odkud se návštěvníkům v majestátném tichu naskytne jedinečný pohled na nasvícený zázračný mariánský obraz.

Následuje vstup do krypty, ve které jsou na informačních panelech přiblíženy dějiny kostela a historie architektonických změn včetně poslední velké rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století, kterou inicioval Josef Hlávka a řídil sám Josef Fanta. Spatří také unikátní vzkaz Krameriova otce na jednom z pilířů krypty. Tím se v podstatě uzavírá onen kruh, neb Václav Matěj Kramerius byl asi nejslavnějším a nejznámějším absolventem klatovského jezuitského gymnázia.

Kostel je farním kostelem římskokatolické církve, prohlídky proto probíhají v úzké spolupráci s klatovskou farností.

Další informace na www.klatovske-kostely.cz.

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
© Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | © Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | © Karel Nováček (foto) | 2016