www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ

Miroslav Herold (nar. 1978 v Praze), od roku 1996 člen jezuitského řádu, vysvěcený roku 2006 na kněze. Několik let se věnoval duchovní službě vysokoškolským studentům v Brně a Olomouci. Absolvent několika studijních oborů (filosofie, teologie, dějiny umění) na univerzitách v Bratislavě, Římě a Olomouci. V současné době dokončuje doktorské studium ve svém hlavním studijním zaměření, historii, konkrétněji dějinách římskokatolické církve, a to na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Soustředí se na církevní dějiny raného novověku.

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná CBE

(Velká Británie)

PDF verze CV Evy Jiřičné ke stažení zde.

Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph. D.

Vystudovala obor historie-latina na filozofické fakultě UK, po doktorském studiu na téže fakultě pracovala nejprve v Ústavu dějin a archivu UK a od roku 2001 je vědeckou pracovnicí oddělení raného novověku Historického ústavu AV ČR. Své výzkumy zaměřuje především na dějiny vzdělávacích institucí a roli náboženských řádů v rané moderní středoevropské společnosti. Těžiště jejího zájmu představuje působení jezuitů u nás. Věnuje se jejich pedagogické činnosti, zejména školskému divadlu a významným osobnostem stojícím za katedrou řádových gymnázií. Je členkou týmu vytvářejícího biografickou databázi řeholníků. Publikace: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia. Praha, 2006 (monografie); Consuetudines Assistentiae Germaniae I., Praha, 2011, (1. vydání); Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách, Praha 2015 (kolektivní monografie).

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2019