www.katakomby.cz

Katakomby Klatovy

NabídkaZpět

Vystupující

P. Mgr. et Mgr. Petr Havlíček, SJ

(*1972 v Praze)

Narodil se r. 1972 v Praze. Po skončení SPŠ grafické v roce 1990 byl ve svých 18 letech pokřtěn. Po roční práci knihaře začal studovat kombinaci český jazyk-výtvarná výchova na Pedagogické fakultě UK.

Studium českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK zakončil r. 1997 diplomovou prací Jan Tanner: Albrecht Chanovský. Život nebo legenda?. Ke konci svých studií na Pedagogické fakultě UK pracoval jako specialista na starou češtinu v komeniologickém oddělení Filosofického ústavu AV ČR. V roce 1997 vstoupil do jezuitského řádu. V letech 1999–2001 studoval filosofii v Bratislavě a pak rok působil v české sekci Vatikánského rozhlasu. V letech 2002–2005 absolvoval základní teologická studia na Gregoriánské univerzitě v Římě. Na jáhna byl vysvěcen v roce 2005 a o rok později na kněze. V roce 2007 obhájil na KTF UK svou diplomovou práci. V letech 2005–2011 působil při kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze a zároveň v letech 2008–2010 byl též farním vikářem Akademické farnosti Praha. V letech 2006–2011 byl odpovědným redaktorem bulletinu Jezuité.

V současnosti působí v Olomouci jako administrátor akademické farnosti u Panny Marie Sněžné. Je zároveň promotorem povolání české jezuitské provincie.

Zdroj:

Velikost textu: K K K

Aktuálně

více...
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0, Mezinárodní License
Stanislav Haviar (návrh & správa stránek) | Občanské sdružení Klatovské katakomby (obsah) | Karel Nováček (foto)
2017